Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Eğitim ve Tecrübelerim

Dr. Seher Arı Eğitim ve Tecrübelerim

Mesleki Formasyon ve Bilgilerim

Mesleki eğitimin ve yenilenmenin başarıda esas teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu nedenle, hastalarıma daha iyi çözümler sunabilmek ve gelişen teknolojiyi takip etmek amacıyla pek çok mesleki formasyon ve kurslara katılım sağlıyorum.

Dr. Seher Arı’nın mesleki formasyon ve katıldığı kurslar:

 • 2016

  Certificate of Attendance Endopeel Workshop/ Dr Alain Tenenbaum

 • 2016

  Estetik Klinik Yönetim Anotomisi/ Istanbul

 • 2016

  Biorivolumetria – Regenyal Laboratories/ Istanbul

 • 2016

  Certificate of Attendance MD Codes Equstions: Visionary Programme/ Dr Mauricio de Maio

 • 2016

  International Dermatology and Cosmetology Congress/ INDERCOS

 • 2015

  Certificate of Attendance Cadaver Masterclass-Toulouse University/ France

 • 2015

  Silhouette Soft Hands-On Training Certificate/ Istanbul

 • 2015

  Perfectha & Ellanse Training- Istanbul

 • 2014

  11th European Academy of Dermatology and Venereology Spring Symposium-Belgrade

 • 2014

  Dermapen Advanced Skin Needling Innovations Certification

 • 2014

  Cutera Clinical Event -Istanbul

 • 2014

  VII Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders- Istanbul

 • 2013

  Anti – Aging Medicine World Congress – Monte Carlo

 • 2013

  XXI. Prof. Dr. A. Lutfi Tat sempozyumu-Ankara

 • 2013

  PRP Workshop – TCT Medical

 • 2013

  Dermoskopi Kursu – VIII. Ege Dermatoloji Günleri

 • 2013

  Dermatoalerji Kursu – VIII. Ege Dermatoloji Günleri

 • 2013

  Teosyal Redensity II Workshop – Doç Dr Hakan Erbil

 • 2013

  Readne Thread Lift – Dr Lee Churl Won

 • 2013

  Perfectha 3D Workshop – Dr Ayman El Attar

 • 2013

  Teosyal Redensity II Workshop – Dr Patrick Trevedic

 • 2012

  Revitaline Workshop – Dr Fulvio Vannini (Promoitalia)

 • 2012

  4. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kursu – Dermatolojik Cerrahi Derneği

 • 2012

  A’dan Z’ye Dermokozmetik Uygulamalar IV. Kursu – Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği

 • 2012

  Uygulamalı Dermatokozmetoloji Kursu – XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi

 • 2010

  4.İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu – Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği

 • 2010

  Dermatoskopi Kursu – XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi

 • 2010

  Temel Eksizyonel Cerrahi Teknikleri – III. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri

 • 2010

  Botulinum Toksin Uygulamaları – III. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri

 • 2009

  II. Dermatolojide Allerji Testleri Kursu – DATK

 • 2009

  II. Dermatoloji Kış Okulu – Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

 • 2009

  Uygulamalı Allerji Kursu – V. Ege Dermatoloji Günleri

 • 2009

  Dermatoskopi Kursu – V. Ege Dermatoloji Günleri

 • 2009

  Kozmetoloji Kursu – V. Ege Dermatoloji Günleri

 • 2008

  5th European Academy of Dermatology and Venereology Spring Symposium- Istanbul

 • 2008

  Minimal İnvazif Cerrahi Uygulamalı Kursu – Estetik Plastik Cerrahi Derneği

 • 2008

  Kimyasal Peeling Uygulamaları – MD Formulation

 • 2008

  3rd Interactive Training Dermoscopy and Computer Dermoscopy Course – Dr Claus Garbe

Akademik Yayınlarım ve Bildirimleri:

 • Arı S, Gökdemir G. Skatrisyel alopeside dermoskopik bulgular. Türkderm 2013; 47(4): 223-226.

 • Arı S, Altunay I. Coexistence of palmoplantar psoriasis, acral vitiligo and hypothyroiditis. JTAD 2013; 7 (1): 1374c4

 • Arı S, Altunay I, Mercan S. Alkol ve deri hastalıkları arasındaki ilişki: kesitsel kontrollü çalışma. Şişli Efal Hastanesi Tıp Bülteni 2013; 47(4): 204-208.

 • Gökdemir G, Arı S, Altunay I, Polat N, Kutlubay Z. Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma of the leg, with an atypical clinical picture of verrucous plaques associated with stasis dermatitis. Clin Exp Dermatol 2010; 35(3): 87-9

 • İzci NF, Gökdemir G, Köşlü A, Arı S. ‘Psöriasiz işlev kaybı indeksi’ Türkçe güvenirlik ve geçerlilik çalışması. 8. Çukurova Dermatoloji Günleri, Antakya, 2010 (Sözlü bildiri)

 • Arı S, Gökdemir G, Altunay I. Skatrisyel alopesili hastalarda dermoskopi-ön çalışma bulguları. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 2010 (Poster Sunumu)

 • Arı S, Altunay I, Köşlü A. Psikodermatolojik hastalıklarda alkol kullanımı ve alkolizm. V. Ege Dermatoloji Günleri, Bodrum, 2009 (Sözlü bildiri)

 • Gökdemir G, Ari S, Köşlü A. Adherence to treatment in patients with psoriasis vulgaris: Turkish experience. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008; 22: 330-5

 • Gökdemir G, Arı S, Köşlü A. Türk toplumunda cilt bakımı ile ilgili bilgi seviyesinin değerlendirilmesi. Türkderm 2008; 42: 60-3

 • Arı S, Gökdemir G, Köşlü A. Psöriazis hastalarında tedavi uyumu ve tedavi uyumunu etkileyen faktörler: ön çalışma bulguları. Bahar sempozyumu, 2007 (Sözlü Bildiri)

 • Arı S, Gökdemir G, Köşlü A. Türk toplumuda cilt bakımı ile ilgili bilgi seviyesinin değerlendirilmesi. 18. Lütfi Tat Simpozyumu, Ankara,2007(Poster Sunumu)

 • Arı S, Altunay I, Köşlü A. Coexistence of Palmoplantar Psoriasis, Acral Vitiligo and Hypothyroiditis. 5. EADV Spring Symposium, İstanbul, 2008 (Poster Sunumu)

 • Arı S, Gökdemir G, Altunay I, Sakız D, Köşlü A. Primer büyük B-hücreli lenfoma, bacak tipi; atipik görünüm. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Konya, 2008 (Poster Sunumu)